Kontakt

IC COMPLEX

ul. Trembeckiego 11A
35-234 Rzeszów
telefon  tel/fax: +48 17 783 83 73
email biuro@iccomplex.eu
 
IC COMPLEX Sp. z o.o., NIP: 8133589349, REGON: 180439354, Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do KRS: 0000332266, Kapitał zakładowy: 91 000 PLN